Jacomien Van Vliet

 

Buurvrouw uit het oude De Meern. Woon met veel plezier hier geniet van de ruimte die veel veranderen. Vindt het leuk om iets te ondernemen en wil eventueel op de markt iets met klei doen voor de kinderen.

Leo, Isa, Ed en Annemiek

Wij hebben drie jaar geleden het pand waar wij wonen gekraakt en opgeknapt. De ruimte die wij hier hebben doet ons goed en die willen wij graag delen. Wij hebben het streven om ruimte die anders leeg zou staan te gebruiken en te beschermen tegen verval en verloedering. Als het weer door een ander zal worden gebruikt, zoeken wij weer de volgende uitdaging.

Leidsche Rijnse guerilla gardening

GREENteam

Het GREENteam organiseert de plantjesdag en Green Day in de wijk en heeft nog veel meer groene ideeën om onze wijk schoon te houden en op te fleuren. In het GREENteam nemen deel:

  • Lonneke van Leeuwen
  • Pascal van Onna
  • Inge van der Krabben
  • Elizabeth Krook
  • Hans van de Berg

Op 28 mei a.s. organiseert het GREENteam een GREEN DAY

TALUDS

De taluds langs het water aan de Agaatvlindersingel worden opgefleurd met kleurrijke vlinderstruiken. Voor deze klus zoekt het GREENteam bewoners die willen helpen met het aanplanten van maar liefst 100 struiken. Meld je snel aan bij greenday.rijnschehout@hotmail.com o.v.v. taluds.

BOOMSPIEGELS EN STRAAT

Daarnaast gaan we de boomspiegels in de hofjes beplanten met blijvend perkgoed. En (zwerf)afval en onkruid opruimen. Alle hulp is welkom (volwassenen en kinderen). Meld je aan bij greenday.rijnschehout@hotmail.com o.v.v. boomspiegels.

De Kersenboomgaard, open ateliers 2012

Sinds juni 2011 wonen en werken  meer dan veertig kunstenaars in dertig atelierwoningen van SWK Kunsthuisvesting in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn; een uniek project voor professionele creatief ondernemers.

19-20 Mei 2012 hadden wij onze deuren geopend. Het was ons eerste gelegenheid om de BURENMARKT en de MOBILE INFO-CENTRUM public te introduceren. Dit is en kleine foto reportage van de presentatie.

Marco Redeman

Marco Redeman is de Winkelstraatdokter en onze buur. Hier is een deel van hun project en visie:

De Markt Terwijde is een traditionele weekmarkt, op vrijdagmiddag. Wij zijn van mening dat de programmering (versmarkt) en marketing goed gekozen zijn, maar dat er voor de markt in de huidige opzet onvoldoende economisch draagvlak is binnen de wijk.
Wij denken dat de sleutel tot verandering ligt bij het al gekozen moment in de week. Vrijdagmiddag is het moment van de overgang van werkweek naar weekend, van werk naar vrije tijd. De terloopse ontmoeting van retailfuncties biedt een kans. De markt verschuift in onze optiek van doel naar middel; het wordt één van de bestanddelen van de vrijdagprogrammering van het Muziekplein. Die programmering draait om het samen stoom afblazen, afsluiten van de werkweek en vieren dat het weekend begint.
De belangrijkste elementen van de Vrijdagmiddagmarkt zijn dan ontmoeting, betrokkenheid en verrassing. Bij ontmoeting hoort iets te drinken. De Vrijdag- middagmarkt kan worden verrijkt met (sta)tafeltjes, goede koffie en een tap. De bijbehorende hapjes kunnen worden gekocht bij de marktkraamhouders, die worden uitgedaagd om koffie-, borrel- en frisdrankhapjes te gaan verkopen.
Betrokkenheid en verrassing worden verkregen door lokale ondernemers en lokale hobbyisten de gelegenheid te geven zich op de markt te presenteren en manifesteren. Voor de markt zijn de lokale deelnemers interessant, omdat zij in hun omge- ving reclame zullen maken voor hun aanwezigheid op de markt, en dus voor de markt.

Er zal één “lokale kraam” worden toegevoegd aan de markt, die eenmalig door een lokale ondernemer wordt bemenst. “Iedere week een nieuwe lokale ondernemer op de buurtmarkt van Terwijde!” Daarnaast komt er een “wissel- kraam”. In die kraam mag gedurende de dag het aanbod wisselen. Dat kan een bewoner van Terwijde zijn die de aanwezigen wijst op haar Bonbonmaak-work- shop (inclusief proefsessie) die ze iedere dinsdagavond thuis organiseert, of een lokale ZZP-er die tussen 16:00 en 17:30 uur belastingspreekuur houdt, of een ondernemer die op de markt reclame maakt voor zijn winkel of restaurant elders in de wijk.
Tenslotte zal op de Vrijdagmiddagmarkt ruimte zijn voor instanties en individuen die zich aangesproken voelen door het thema en die er bij passen. Zo zal er een knutselbus of sportactiviteit voor kinderen welkom zijn en zal er vanaf ca. 17:00 uur muziek moeten zijn. In de vorm van een “plaatjesdraaier” en korte optredens van lokale artiesten.

Interessant!!! Het word en gezellig samenwerking, wij gaan zeker en Vrijdag op de Markt Terwijde staan met ons mobile info-centrum!!! BURENMARKT  en  WINKELSTRAATDOKTER.